Nya framgångar för Biolightmetoden

Nya framgångar för Biolightmetoden En studie vid Karolinska Institutet visar att Biolightmetoden stimulerar mekanismer som är grundläggande för läkning av kroniska sår. Denna upptäckt stärker de positiva resultat som uppnåddes i en tidigare studie på patienter med trycksår på Huddinge sjukhus. Studierna visar att Biolightmetoden rymmer en stor potential för effektivisering av sårbehandling inom sjukvården. Metoden har utvecklats av det svenska medicintekniska företaget Biolight International. Stimulerar sårläkning Genom att rikta pulserande infrarött och synligt rött ljus mot sårvävnader stimuleras tillväxten av en av de viktigaste celltyperna vid sårläkning, hudfibroblaster. Detta visar en laboratoriestudie med Biolightmetoden som utförts av docent Gunnar Kratz vid laboratoriet för experimentell plastikkirurgi på Karolinska Institutet. Resultaten är statistiskt säkerställda. Effektiv mot trycksår Gunnar Kratz resultat ligger i linje med, och stärker ytterligare, de positiva resultaten från den kliniska prövning av Biolightmetoden på patienter med trycksår som docent och överläkare Vivianne Schubert vid Karolinska Institutet redovisade i december 1997. Av de 74 patienter med trycksår som ingick i studien vid geriatriska kliniken på Huddinge sjukhus behandlades hälften enbart med traditionell sårbehandling, medan den andra gruppen också fick behandling med Biolightmetoden. Resultaten visade att de sår som behandlades med Biolightmetoden läkte 50 procent snabbare än de som behandlades med traditionella metoder. Vivianne Schuberts och Gunnar Kratzs studier har utförts med samma sammansättning av våglängder, pulsfrekvenser och exponeringstider och är alltså helt jämförbara. Lägre vårdkostnader Forskningsresultaten visar att Biolightmetoden rymmer betydande möjligheter att bidra till förbättrad sårbehandling inom sjukvården. Läkning av kroniska sår är komplicerad och framförallt äldre människor utsätts för stort lidande under den utdragna läkningsprocessen. Denna grupp patienter kostar också mycket pengar på grund av de långa vårdtiderna. Vårdkostnaden per patient med bensår, den vanligaste sårtypen, uppskattas i Sverige till ca 25 000 kronor per år. Sköterskor inom den svenska primärvården beräknas ägna upp till 40 procent av arbetstiden åt behandling av kroniska sår. - De positiva forskningsresultaten visar att Biolightmetoden har effekt på en av de viktigaste mekanismerna vid läkning av kroniska sår, säger VD för Biolight, Håkan Sjunnesson. Vi koncentrerar oss nu på att ytterligare kliniskt verifiera effekterna av Biolightmetoden i studier av trycksår, venösa bensår och diabetessår. Parallellt genomförs laboratoriestudier kring andra potentiella verkningsmekanismer. Medicinteknisk utrustning Dessutom vidareutvecklar Biolight International nu behandlingsutrustning och mjukvara enligt gällande EU-direktiv för medicinteknisk utrustning för att kunna påbörja försäljningen i slutet av 1999. I hela världen beräknas mellan 15 och 18 miljoner patienter drabbas av kroniska sår som kräver behandling. Världsmarknaden för sårvårds- produkter uppgick till 65 miljarder kronor år 1997 och beräknas ha en tillväxt om 12 procent per år. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT01340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT01340/bit0001.pdf

Om oss

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromat

Prenumerera

Dokument & länkar