Nya kliniska prövningar ska leda till kliniskt genombrott under 1998

Nya kliniska prövningar ska leda till kliniskt genombrott under 1998 Biolight inleder nu en andra fas av prövningsprogrammet med mer omfattande kliniska prövningar än hittills. Resultaten av genomförda pilotstudier och pågående kliniska prövningar visar tydligt positiva tendenser avseende Biolight-metodens behandlingseffekter.Prövningar startas nu på basis av dessa resultat för att möjliggöra ett kliniskt genombrott inom 9-18 månader. Under 1996 påbörjades ett flertal pilotstudier och kliniska prövningar av Biolight-metoden. Tidigare har positiva resultat från pilotstudie av lindring av whiplashbesvär samt från pilotstudie av postoperativ smärtlindring i samband med höftledsoperation rapporterats. · En analys av delresultat i den pågående kliniska prövningen av trycksår vid Karolinska Institutet indikerar en betydande förbättring av läkningshastighet vid behandling med Biolight-metoden. · Under juni månad 1997 har en pilotstudie avseende läkning i samband med kronisk tandlossning slutförts. Studien, som utförts av Kliniken för Tandlossningssjukdomar, Malmöhus Läns Landsting, indikerar en betydande reduktion av fickdjup vid behandling av svår kronisk tandlossning med Biolight-metoden. Utökat prövningsprogram Biolight inleder nu en andra fas av prövningsprogrammet med syftet att uppnå ett kliniskt genombrott. Följande nya och/eller utökade studier är hittills beslutade: · Efter en statistisk analys av delresultat i pågående klinisk prövning av trycksår har beslut om utökning av studien fattats i syfte att ett konklusivt resultat skall kunna uppnås under 1997. · En klinisk prövning av postoperativ smärtlindring i samband med höftledsartros startades i maj månad 1997. Prövningen beräknas ta totalt 12 månader. Den är dimensionerad för att kunna ge ett konklusivt resultat och den genomförs på Karolinska Institutet under samma prövningsledning som genomfört tidigare pilotstudie. · En klinisk prövning av muskelåterhämtning baserad på fyra pilotstudier med positiva indikationer har startats i maj månad 1997. Prövningen görs av Bosöns Idrottsinstitut i samarbete med Karolinska Institutet. Prövningen beräknas vara färdig inom 9 månader. · En klinisk prövning av patienter med kroniska whiplashbesvär startar vid halvårsskiftet 1997. Prövningen, som är baserad på tidigare pilotstudie, kommer att omfatta samtliga fall av kroniska whiplashskador som uppkommer i södra Stockholmsområdet. Prövningen görs av Karolinska Institutet och beräknas ta totalt 24 månader. En fullskalig klinisk prövning för att möjliggöra konklusiva resultat förbereds nu för patienter med kronisk tandlossning. Denna studie planeras i samarbete med samma institution som genomfört pilotstudien. Danderyd 18 juni 1997 Håkan Sjunnesson VD Biolight International AB För ytterligare information kontakta Håkan Sjunnesson, tel 08-622 52 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT01360/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT01360/bit0002.pdf

Om oss

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromat

Prenumerera

Dokument & länkar