Positiva indikationer i studie av Biolight-metodens effekt vid postoperativ smärtlindring

Positiva indikationer i studie av Biolight-metodens effekt vid postoperativ smärtlindring Resultaten av en kontrollerad studie på 49 patienter indikerar att behandling med Biolight-metoden kan ge betydande positiva effekter vid postoperativ smärtlindring efter höftkirurgi. Förbättrad postoperativ smärtlindring har ett stort potentiellt värde i termer av minskade biverkningar och snabbare rehabilitering. En större klinisk prövning kommer snarast att påbörjas vid Karolinska Institutet i syfte att konfirmera de observerade effekterna. Postoperativ smärta är ett betydande problem efter i stort sett alla typer av större operativa ingrepp. Smärtbehandling sker normalt med läkemedel. Samtliga medel har väl kända biverkningar och dessutom ofta en negativ inverkan på patientens rehabiliteringsprocess. Möjligheten att med hjälp av effektivare smärtlindringsmetoder korta vårdtider och minska negativa biverkningar har ett stort potentiellt medicinskt och ekonomiskt värde. Enbart inom området höftkirurgi beräknas i Sverige ca 11 000 patienter per år opereras för höftledsartros och ca 18 000 patienter för höftfraktur. Vårdtiden vid dessa ingrepp är i genomsnitt 10 respektive 18 dagar, till en kostnad av c a SEK 2 000 per dygn. Mot denna bakgrund har en dubbelblind pilotstudie omfattande 49 patienter genomförts vid Karolinska Institutet, enheten för ortopedi vid Huddinge sjukhus. Syftet med studien var att preliminärt undersöka Biolight-metodens smärtlindrande effekt samt att klarlägga förutsättningarna för en definitiv studie avseende postoperativ smärtlindring. Rapporten kan sammanfattas som följer; 10 dagar efter det kirurgiska ingreppet var konsumtionen av smärtlindrande läkemedel drygt 40 % lägre i den behandlade patientgruppen. En statistisk analys av denna skillnad har dock inte bedömts möjlig med hänsyn till att typen av smärtstillande medel inte standardiserats för samtliga patienter i studien. Slutsatsen från undersökningen är att det minskade behovet av annan smärtlindring bör analyseras ytterligare i en definitiv studie, vars uppläggning och omfattning möjliggör att de observerade effekterna kan konfirmeras statistiskt. En definitiv studie bör omfatta c a 120 patienter för att säkerställa en skillnad på den iakttagna nivån. Smärtindikationer och smärtlindring ligger inom de kliniska områden som Biolight International AB prioriterar. Baserat på resultaten av föreliggande studie har bolaget tillsammans med Karolinska Institutet, enheten för ortopedi vid Huddinge sjukhus, beslutat att genomföra en större studie avseende postoperativ smärtlindring. Studien ska påbörjas snarast och läggas upp för att möjliggöra att konklusiva resultat uppnås. Danderyd 1997-04-03 Håkan Sjunnesson VD Biolight International AB För ytterligare information kontakta Håkan Sjunnesson, tel 08-622 52 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT01380/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT01380/bit0002.pdf

Om oss

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromat

Dokument & länkar