Utökat prövningsprogram och nyemission i Biolight International AB

Utökat prövningsprogram och nyemission i Biolight International AB Hittills uppnådda resultat i prövningar av Biolight-metoden har givit Biolights styrelse underlag för beslut om att bolaget skall gå in i en mer offensiv och fokuserad utvecklingsfas. Biolights styrelse har nu fattat beslut om att bolaget skall utarbeta ett utökat program för kliniska prövningar och förbereda en nyemission för genomförande under första halvåret 1997. Biolights vetenskapliga råd, styrelse och ledning hade den 29 januari 1997 en genomgång av status och hittills uppnådda resultat i pilotstudier och kliniska prövningar av Biolight-metoden. Syftet med genomgångarna var att erhålla det vetenskapliga rådets bedömning av metodens vetenskapliga och kliniska möjligheter, redan innan pågående kliniska prövningar slutförts. Biolights styrelse har ansett detta väsentligt inför ett beslut om fortsatt inriktning och ambitionsnivå för Biolight. Ett flertal institutioner och forskare har anmält intresse för medverkan i fortsatta prövningar. Det vetenskapliga rådets sammantagna bedömning är att det föreligger preliminära data som är så lovande att Biolight nu bör gå vidare med tillräckligt omfattande studier för att i nästa steg uppnå konklusiva resultat. De pilotstudier och prövningar som Biolight hittills har låtit genomföra spänner över ett brett område. Vid mötet den 29 januari diskuterades framtida prioriteringar mot bakgrund av uppnådda resultat och pågående utveckling inom medicinsk vetenskap och industri. Det vetenskapliga rådet gav i detta sammanhang Biolight förslag till riktlinjer beträffande inriktning och omfattning av prövningsarbetet i nästa fas. På styrelsemöte den 30 januari 1997 har Biolights styrelse fattat beslut om att Biolight inom utvalda områden nu skall öka resursinsatsen och ambitionsnivån i prövningsarbetet. Med utgångspunkt från det vetenskapliga rådets bedömningar skall Biolight utarbeta en plan för studier och prövningar 1997-1998. Prioritet skall ges åt behandling av smärta, inflammatoriska tillstånd samt muskelåterhämtning. Det vetenskapliga rådet kommer att aktivt stödja arbetet med planering och design av nya prövningar. För att finansiera den ökade satsningen planeras en nyemission att genomföras under det första halvåret 1997. Danderyd 1997-02-03 Håkan Sjunnesson VD Biolight International AB För ytterligare information ring Håkan Sjunnesson, tel 08-622 52 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT01400/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT01400/bit0002.pdf

Om oss

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromat

Dokument & länkar