Biolin – Ändrat Aktiekapital

Biolin förvärvade den 3 september 2007 Nima Technologies Ltd. Av den fasta köpeskillingen om cirka 9 MSEK erlades 25 % genom aktier i Biolin. Biolin genomförde en nyemission, vilken registrerades den 4 oktober, om 188 972 aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 944 860 kronor. Efter emissionen uppgår antalet aktier till 19 312 544 och aktiekapitalet till 96 562 720 kronor. Styrelsen har sedan Årsstämman bemyndigande att besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 4 000 000 aktier.

Prenumerera

Dokument & länkar