Hansa Medicals första handelsdag på First North blir den 17 oktober

Hansa Medicals ansökan om upptagande av bolagets aktie för handel på First North har godkänts av OMX och första handelsdag blir som beräknat onsdagen den 17 oktober. Hansa Medicals aktie kommer att handlas under kortnamnet HMED och en handelspost består av 500 aktier. Hansa Medicals Certified Adviser är Kaupthing Bank.

Hansa Medical genomförde under september-oktober framgångsrikt en nyemission riktad till allmänheten omfattande 3,8 miljoner aktier till en teckningskurs om 10 SEK. Intresset för nyemissionen var stort och emissionen fulltecknades vilket innebär att Hansa Medical tillförs 38 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är avsedd att finansiera en klinisk utvecklingsplan för Hansa Medicals huvudprojekt IdeS samt nyckelinsatser i två mindre projekt.

Genom nyemissionen avknoppas Hansa Medical från sin tidigare ägare Biolin AB (publ) och antalet aktier ökar från 100 000 till 3 924 714. Hansa Medicals styrelseordförande, Bo Håkansson, äger genom bolag 36% av aktierna i Hansa Medical efter nyemissionen. Även Hansa Medicals styrelseledamöter Stina Gestrelius och Per Belfrage, VD Emanuel Björne, projektledare Anita Tocaj samt forskningspartnern professor Lars Björck tecknade aktier i Hansa Medical.

Om First North
First North är en alternativ marknadsplats för mindre tillväxtföretag som möjliggör synlighet och tillgänglighet till norra Europas kapitalmarknad. First North är en del av OMX Nordiska Börs Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar