Biolipox – Delårsrapport januari - juni 2007

• Intäkterna under perioden uppgick till 15,6 (22,0) MSEK. För andra kvartalet var intäkterna 7,9 (11,0) MSEK.
• Resultat efter skatt för perioden var -57,0 (-33,5) MSEK. För andra kvartalet var resultatet efter skatt -29,4 (-16,7) MSEK.
• Resultat per aktie för perioden var -75,31 (-49,69) SEK. För andra kvartalet var resultat per aktie -38,50 (-24,72) SEK
• Kassaflödet under perioden var negativt och uppgick till -43,8 (3,6) MSEK. För det andra kvartalet var kassaflödet negativt och uppgick till -22,3 (-13,4) MSEK.
• Fortsatta framsteg i bolagets forsknings- och utvecklingsportfölj.
• Start av pre-kliniska studier inom eoxin-projektet för att möjliggöra Fas I prövning 2008

Dokument & länkar