Analysen av Krillasestudierna klara i mitten av november

Analysen av Krillase® studierna klara i mitten av november. Arbetet med analys och kvalitetskontroll av det omfattande datamaterialet från fas III studierna av Krillase®, ett arbete som utförs hos ett kontrakterat statistiskt analysinstitut, har visat sig ta längre tid än tidigare annonserats. Resultaten av studierna beräknas kunna presenteras i mitten av november. Uppsala den 15 oktober 1998. Baserat på sin kunskap och sitt kontaktnät primärt inom bindvävens biologi, utvecklar BioPhausia läkemedel att utlicensieras till etablerade läkemedelsföretag med resursstarka marknadsorganisationer. Projektportföljen inkluderar återupplivningslösningen RescueFlow® i registreringsfas, Krillase® för rengöring av kroniska sår i klinisk fas III samt prekliniska projekt inom tumörbehandling och akutvård. För mer information kontakta: Stellan Lind, verkst.dir. Bertil Karlmark, medicinsk chef Tel. 018-34 99 00 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (krillaseförsening.pdf) (krillaseförsening.doc)

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.