BioPhausias försäljning till Pharmalink av huvuddelen av dextranverksamheten är genomförd

BioPhausias försäljning till Pharmalink av huvuddelen av dextranverksamheten är genomförd

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Prenumerera

Dokument & länkar