Delårsrapport januari-september 2003

Delårsrapport januari-september 2003 * Intäkterna uppgick under perioden till 1 104 tkr (1 561 tkr) * Koncernens resultat för perioden uppgick till -13 036 tkr (-13 906 tkr) varav forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till -4 663tkr (7 428 tkr) efter skatt. * Resultat per aktie -0,6 (-0,7) * Extra bolagsstämma genomförd 22 september 2003. För ytterligare information, Claes Thulin 08-4076430 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00600/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00600/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Dokument & länkar