Emission av konvertibla skuldförbindelser avslutad

Emission av konvertibla skuldförbindelser avslutad Emissionen avseende BioPhausias konvertibla förlagslån är avslutad och resulterade i att aktiägarna tecknade 65% (3.798.466 konvertibler) och AB Traction, som garanterat emissionen, resterande 35% (2.082.532 konvertibler). Det totala emissionsbeloppet var 24.992.261 SEK. Uppsala den 4 januari, 2000. För mer information kontakta: Ernst Feldtström, VD, BioPhausia, tel. 018-34 99 00

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Dokument & länkar