Soili Longsén vVD i BioPhausia AB

Soili Longsén vice VD i BioPhausia AB BioPhausia förstärker företagsledning och marknadsorganisation genom att anställa Soili Longsén som operativt ansvarig vice VD med huvudansvar för lansering av RescueFlow® och uppbyggnad av ett effektiv distributionsnät för läkemedel. Soili Longsén har 20 års erfarenhet från internationell affärsverksamhet inom läkemedelsbranschen. Hon är farmacevt och har en Warwick MBA i General Mangement. Soili Longsén har arbetat på olika positioner i Sverige och USA inom Pharmacia. Hon kommer närmast från Pharmalink Basläkemedel AB där hon varit Vice VD. Soili Longsén kommer att tillträda som verkställande direktör i anslutning till ordinarie bolagsstämma den 4 maj. Hon efterträder då Ernst Feldtström som är VD med uppdrag att rekonstruera företaget och skapa förutsättningar för en lönsam och dynamisk utveckling av verksamheten. Uppsala den 14 mars 2000. För mer information kontakta: Ernst Feldtström, VD, BioPhausia, tel. 018-34 99 00

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Dokument & länkar