Ytterligare EU-länder godkänner RescueFolw

Ytterligare EU-länder godkänner RescueFlow® BioPhausia kan idag meddela att Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Danmark, Finland och Österrike, på basis av det svenska läkemedelsverkets utredning, kommer att godkänna RescueFlow® för marknadsföring. De formella, nationella registreringarna inväntas inom 1 - 3 månader. I ett senare skede kan fler EU-länder involveras i en ny registreringsomgång. Erika Kjellberg Eriksson, VD BioPhausia: "Att vi får RescueFlow® godkänt för marknadsföring i dessa viktiga länder är en stor framgång. Vår position är därmed stärkt i de pågående licensförhandlingarna." RescueFlow® är en speciallösning som innehåller 7,5% koksalt och 6% dextran och är avsedd att ges intravenöst som första lösning till svårt skadade patienter med stora blodförluster. Den höga saltkoncentrationen gör att vatten omedelbart dras till blodbanan från intilliggande vävnader vilket alltså ger en snabb effekt. Den expanderade volymen kan dessutom bibehållas under flera timmar på grund av att den stora dextranmolekylen har så goda vattenbindande egenskaper. Resultatet blir en förbättrad blodgenomströmning till vitala organ, såsom hjärta, lungor och hjärna. RescueFlow® är licensierat till Pharmalink för de Nordiska länderna. De första leveranserna beräknas ske i juni. Uppsala den 5 maj, 1999. Baserat på sin kunskap och sitt kontaktnät primärt inom bindvävens biologi, utvecklar BioPhausia läkemedel att licensieras till etablerade läkemedelsföretag med resursstarka marknadsorganisationer. Produkt- och projektportföljen inkluderar återupplivningslösningen RescueFlow®, Krillase®, för rengöring av kroniska sår, i klinisk fas III samt prekliniska projekt inom tumörbehandling och intensivvård. För mer information kontakta: Erika Kjellberg Eriksson, VD, BioPhausia, tel. 018-34 99 00.

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Prenumerera

Dokument & länkar