Biora har i prekliniska försök visat att huvudprodukten Emdogain kan ta död på mänskliga cancerceller

Biora har i prekliniska försök visat att huvudprodukten Emdogain® kan ta död på mänskliga cancerceller Under en kapitalmarknadsdag i Stockholm idag berättade Bioras forskningschef Stina Gestrelius att företagets huvudprodukt Emdogain® kan ta död på mänskliga cancerceller . Upptäckten styrks av den kunskap om Emdogains verkningsmekanism som Biora rapporterat om tidigare, d v s att Emdogain® gynnar tillväxt av bindvävsceller medan vissa epitelceller hämmas eller dör i kontakt med Emdogain®. Stina Gestrelius berättade också att Biora ansökt om globalt patentskydd för upptäckten. Ytterligare fyra forskningsprojekt Stina Gestrelius presenterade ytterligare fyra intressanta projekt som utvecklats inom dotterbolaget Biora BioEx och som innebär en möjligt att kommersialisera användningen emaljmatrixproteiner utanför munnen. De fyra prioriterade forskningsprojekten som alla befinner sig i preklinisk eller tidig klinisk fas är: * läkning av kroniska sår * läkning av transplantat * lokal bentillväxt * inläkning av implantat Nyligen förvärvat projekt Bioras medicinske chef Lars Heijl berättade om Bioras nyligen förvärvade projekt för att utveckla ett läkemedel mot muntorrhet (xerostomi). Enligt den nu gällande projektplanen bedömer Biora att ansökan om godkännande kan lämnas in tidigast under andra kvartalet 2003. Antalet amerikanska kunder fortsätter att öka Det viktiga arbetet att bygga upp en global, dental marknadsorganisation för Emdogain för marknadsföring den godkända indikationen för kirurgisk behandling av tandlossning fortsätter. Produkten säljs via egna dotterbolag i USA samt viktiga marknader i Europa. På övriga europeiska, nord- och sydamerikanska samt asiatiska marknader har Biora distributörsavtal. Vid dagens kapitalmarknadsdag berättade Donna Janson, VD för Bioras dotterbolag på den enskilt största marknaden USA, att antalet kunder på den amerikanska marknaden under de två första månaderna 2000 ökat från 56 till 60 procent av den total kundgruppen, 4000 parodontologer. Återköpsfrekvensen ökade under samma period från 54 till 56 procent. För mer information kontakta gärna informationschef Mikael Sjöblom, 040 - 32 13 65 eller 070 - 66 22 870. Biora AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för användning inom tandlossningsbehandling och oral kirurgi, baserade på eget ® biologiskt kunnande. Huvudprodukten, Emdogain vilken är godkänd för försäljning både i Europa och USA, återbildar på ett naturligt sätt det fäste som tanden förlorat på grund av tandlossning. Biora-aktien är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista och Nasdaq i USA. Investor Relations Mikael Sjöblom e-mail: /Information Biora AB (publ) 040 - 32 13 65 (direkt) mikael.sjoblom@biora.se Ideon/Malmö 040 - 32 13 55 (fax) hemsida: 205 12 Malmö 070 - 66 22 870 (mob) http://www.biora.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00600/bit0002.PDF

Om oss

Biora utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för användning inom tandlossningsbehandling och oral kirurgi. (Källa: <A HREF="http://www.delphi.se">Delphi</A>;)

Prenumerera

Dokument & länkar