Biora ökar satsningen på forskning och utveckling genom avtal med universitet i USA och Tyskland

Biora har skrivit två nya internationella forskningsavtal som ett led i företagets ökade satsning på forskning och utveckling. Avtalen har träffats med University of Texas, Health Science Center at San Antonio, USA, och Department of Conservative Dentistry, Periodontology and Pedodontics of the University of Ulm, Tyskland. - Avtalen är viktiga för Biora och vår satsning på FoU, säger Tomas Hammargren, VD för Biora. Vår satsning sker på två fronter - dels genom att ® dokumentera nya indikationer för vår huvudprodukt Emdogain , dels genom att utveckla helt nya produkter baserade på biologiska principer. Det treåriga avtalet med University of Texas har träffats med professor David Cochran, en av de ledande forskarna inom ämnesområdet parodontologi (tandlossning) i USA. - Den forskning vi kommer att bedriva vid University of Texas är i tidig fas och blir ett utmärkt komplement till vårt avtal med professor Jan Lindhe vid Göteborgs Universitet, säger Lars Heijl, chef för klinisk forskning vid Biora. Avtalet med University of Ulm är i första hand på ett år och bygger på ett samarbete med Dr Axel Spahr. Dr Spahr besökte i höstas Karolinska Institutet i Stockholm där han samarbetade med professor Lars Hammarström, en av grundarna av Biora. - Universitet i Ulm har inrättat ett helt nytt forskningslaboratorium och blir en viktig del i Bioras nätverk. Andra universitet som Biora samarbetar med är University of Leeds, England, University of Michigan, Ann Arbor, USA och University of Queensland, Brisbane, Australien, säger Stina Gestrelius, chef för preklinisk forskning vid Biora. För mer information kontakta gärna Bioras informationschef Mikael Sjöblom, 040 - 32 13 65. Biora AB utvecklar, tillverkar och säljer produkter som är biologiskt baserade och som används vid behandling av munhålans sjukdomar. Huvudprodukten, ® Emdogain , som är godkänd för försäljning i Europa, Nordamerika och Japan, återbildar på ett naturligt sätt det fäste som tanden förlorat på grund av tandlossning. Biora-aktien är noterad på Nasdaq i USA och Stockholms Fondbörs O-lista. Information/Investor Relations 040 - 32 13 65 (direkt) e-mail:mikael.sjoblom@biora.se Mikael Sjöblom 040 - 32 13 55 (fax) Biora AB (publ) 070 - 66 22 870 (mob) hemsida: http://www.biora.se Ideon/Malmö, 205 12 Malmö

Om oss

Biora utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för användning inom tandlossningsbehandling och oral kirurgi. (Källa: <A HREF="http://www.delphi.se">Delphi</A>;)

Prenumerera