Biora öppnar vägen för nya marknader i Asien och Sydamerika

Biora öppnar vägen för nya marknader i Asien och Sydamerika Biora AB har skrivit distributionsavtal med väletablerade distributörer i Korea, Taiwan, Puerto Rico och Colombia. Distributören i Korea heter HansMedical Company Ltd, i Taiwan Taiwan Major Chemical & Pharmaceutical Corp, i Puerto Rico Ophtimed Instruments och i Colombia Exsal Ltda. Avtalet i Colombia innefattar också försäljning och distribution i Venezuela, Ecuador, Peru och Panama. - Vår huvudprodukt Emdogain har nu börjat få en bredare acceptans och en ökande uppmärksamhet på den amerikanska marknaden, vilket bland annat varit tydligt vid den stora årliga specialistkongressen i USA, säger Bioras VD Tomas Hammargren. Det är Bioras uppfattning att Biora och Emdogain rönt stor uppmärksamhet vid dessa specialistkongresser, och att flera tandläkare och specialister från de länder där vi nu etablerar oss deltagit vid dessa kongresser. - Vi bedömer därför att det inledande marknadsarbetet med att etablera produkten bland opinionsledande specialister i respektive land redan är påbörjad och vi räknar med ett gott stöd inför försäljningsstarten som sker direkt efter myndigheternas godkännande. Via vår hemsida "biora.com" har vi dessutom redan noterat att specialister i de länder där vi nu etablerar oss vill ha tillgång till och information om Emdogain. För mer information kontakta gärna informationschef Mikael Sjöblom, 040 -32 13 65 eller 070 - 66 22 870. Biora AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för användning inom tandlossningsbehandling och oral kirurgi, baserade på eget biologiskt kunnande. Huvudprodukten, Emdogain vilken är godkänd för försäljning både i Europa och USA, återbildar på ett naturligt sätt det fäste som tanden förlorat på grund av tandlossning. Biora-aktien är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista och Nasdaq i USA. Investor Relations/Information Mikael Sjöblom e-mail: Biora AB (publ) 040 - 32 13 65 (direkt) mikael.sjoblom@biora.se Ideon/Malmö 040 - 32 13 55 (fax) hemsida: 205 12 Malmö 070 - 66 22 870 (mob) http://www.biora.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/13/20000113BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/13/20000113BIT00530/bit0002.pdf

Om oss

Biora utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för användning inom tandlossningsbehandling och oral kirurgi. (Källa: <A HREF="http://www.delphi.se">Delphi</A>;)

Dokument & länkar