Bioras distributör i Japan skriver avtal för att bredda marknadsbearbetningen

Bioras distributör i Japan skriver avtal för att bredda marknadsbearbetningen För att bredda bearbetningen av den japanska marknaden har Bioras distributör i Japan, Seikagaku, skrivit ett avtal med en av Japans största leverantörer av dentala produkter, Yoshida Dental Trade Distribution Co. Avtalet innebär att Yoshida kommer att svara för leveranserna av Bioras produkter till kunderna i Japan. - Samarbetet med Yoshida breddar vårt upptagningsområde markant, säger Seikagakus koncernchef Shirow Enoki. Yoshida har god täckning över hela Japan och kommer att marknadsföra Bioras produkter i samarbete med Seikagakus specialistsäljkår. Bioras huvudprodukt Emdogain godkändes av det japanska hälsoministeriet i Japan i slutet av januari i år och lanserades vid en stor specialistkonferens i april. Inför lanseringen beställde Seikagaku produkter motsvarande 2,2 MSEK och mot slutet av kvartal 3 i år levererades ytterligare produkter för motsvarande 0,9 MSEK till Japan. Det finns cirka 80 000 tandläkare i Japan och Seikagaku har valt att koncentrera marknads-bearbetningen på cirka 1 500 specialister. Enligt Seikagaku har 620 parodontologer och allmänpraktiserande tandläkare köpt Emdogain fram till den 30 september i år. Av dessa har 120 köpt produkten mer än en gång. För mer information kontakta gärna Bioras informationschef Mikael Sjöblom, 040 - 32 13 65 eller 070 - 66 22 870. Biora AB utvecklar, tillverkar och säljer produkter som är biologiskt baserade och som används vid behandling av munhålans sjukdomar. Huvudprodukten, ® Emdogain , som är godkänd för försäljning i Europa, Nordamerika och Japan, återbildar på ett naturligt sätt det fäste som tanden förlorat på grund av tandlossning. Biora-aktien är noterad på Nasdaq i USA och Stockholms Fondbörs O-lista. Information/Investor Relations 040 - 32 13 65 e-mail: (direkt) Mikael Sjöblom 040 - 32 13 55 (fax) mikael.sjoblom@biora.se Biora AB (publ) 070 - 66 22 870 (mob) hemsida: Ideon/Malmö, 205 12 Malmö http://www.biora.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/10/19981210BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/10/19981210BIT00160/bit0002.pdf

Om oss

Biora utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för användning inom tandlossningsbehandling och oral kirurgi. (Källa: <A HREF="http://www.delphi.se">Delphi</A>;)

Dokument & länkar