Biorecro utvalda av The EDGE Monaco

I konkurrens med 80 andra start-upföretag från fem kontinenter har svenska miljöteknikföretaget Biorecro valts ut att idag presentera på The EDGE Challenge Monaco. Tillställningen organiseras av Monaco Private Equity and Venture Capital Association MVCA i samarbete med International University of Monaco IUM och hålls på Oceanografiska museet i Monaco, med HSH prins Albert II som invigningstalare.

Målsättningen är att exponera de fem mest lovande entreprenörerna inom miljö och hållbarhet för några av världens främsta riskkapitalister. Bland andra deltar brittiska investerarnätverket Envestors, den New York-baserad private equity -firman Triago och den schweiziska Private Banking-gruppen Julius Bär.

- Vi är förväntansfulla inför att presentera för en jury av internationella riskkapitalister. Bara att bli utvald och inbjuden till The EDGE Monaco är en fjäder i hatten, säger Biorecros styrelseordförande Lennart Byström. Just nu verkar det finnas mer riskvilligt kapital för hållbara investeringar utanför Sverige, som till exempel i London, i Portugal och här i Monaco. Även i München, där mina kollegor idag presenterar för investerare tillsammans med Swedish Cleantech Tour 2013.

- Idén är att länka samman väletablerade entreprenörer med lovande entreprenörer. Vi har också bjudit in en grupp riskkapitalister, men inte de traditionella, utan de som är intresserade av hållbara investeringar. Hela tillställningen har tre pelare, innovation, vinst och hållbarhet, där vi vill titta mer på ansvarsfull förmögenhetsförvaltning, säger Zsolt Lavotha, ordförande för Monaco Venture Capital and Private Equity Association MVCA till CNBC News.

Om Biorecro

Biorecro är ett svenskt miljöteknikföretag grundat 2007. Bolaget tar bort koldioxid ur atmosfären med hjälp av den nya BECCS-tekniken (Bio-Energy with Carbon Capture and Storage). Koldioxid fångas upp ur atmosfären med hjälp av fotosyntes hos träd och växter, för att sedan lagras tusentals meter under marken.  BECCS-tekniken skapar ett nettoflöde av koldioxid från atmosfären till underjorden. Resultatet säljs som tjänsten klimatstädning, ett nytt alternativ till klimatkompensation för de som inte enbart vill kompensera sina utsläpp, utan vill gå längre och städa bort utsläppen permanent från atmosfären.

Under 2013 genomför Biorecro en nyemission om totalt 25 miljoner kronor för att expandera sin försäljningsorganisation i Sverige och inleda försäljning i Storbritannien, Tyskland och övriga Europa, samt skapa fler samarbeten med potentiella BECCS-produktionsanläggningar i Nordamerika, Europa och Brasilien.

För mer information, vänligen kontakta

Biorecros styrelseordförande Lennart Byström, 0708 533 221, l.bystrom@biorecro.se

www.biorecro.se

www.edgemonaco.org

Taggar:

Media

Media

Citat

The EDGE Monaco har tre pelare, innovation, vinst och hållbarhet
Zsolt Lavotha