Nyemissioner gav "konstgjorda hundnosen" 64 miljoner

Nyemissioner gav "konstgjorda hundnosen" 64 miljoner Biosensor Applications har via riktade emissioner fått in 64 miljoner kronor för fortsatt utveckling av den s.k. "konstgjorda hundnosen", som ska spåra narkotika, minor och terroristsprängämnen. Narkotikadetektorn har nyligen lanseras i USA. Hedgefondbolaget RAB Capital, med säte i London, har nyligen beslutat att investera nio miljoner kronor. Befintliga aktieägare, däribland Skandia och Röda Korset, har i en annan riktad emission investerat ytterligare 55 miljoner kronor. Denna emission pågick mellan juni 2001 och april 2002. - Kapitalet ska användas för marknadsintroduktion av vår narkotikadetektor och för fortsatt utveckling av en explosivämnesdetektor som inte bara ska kunna spåra minor utan också terroristsprängämnen, säger Carl Lundberg, vd för Biosensor. Biosensor har inlett lanseringen av sin narkotikadetektor. Den kan detektera de narkotiska preparaten amfetamin, heroin, kokain och ecstasy. Systemet presenteras för en rad potentiella amerikanska kunder i mitten av juli. Statens Räddningsverk har gjort en tilläggsbeställning till redan levererad prototyp av mindetektorn. Räddningsverket testar och utvecklar metoder för systemets användning på ett testminfält i Kroatien. För ytterligare information, kontakta: Carl Lundberg, VD Biosensor Applications, tel 0708 - 36 31 83 e-post: carl.lundberg@biosensor.se Biosensor Applications Sweden AB utvecklar ett biosensorsystem, populärt kallat den "konstgjorda hundnosen". Systemets plattform består dels av en enhet som samlar in luft, dels av en analysenhet som detekterar eventuella molekyler från det eftersökta ämnet. Företaget har 21 anställda och huvudkontor i Stockholm. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/26/20020726BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/26/20020726BIT00010/wkr0002.pdf

Dokument & länkar