Bioservo Technologies inleder samarbete med General Electric

Bioservo Technologies AB, noterat på First North, tecknar samarbetsavtal med General Electric. General Electric (GE) kommer att testa och utvärdera Bioservos innovativa teknik för att säkerställa att den passar för bolagets olika produktionsmiljöer.

Bioservo Technologies AB, noterat på First North, tecknar samarbetsavtal med General Electric. General Electric (GE) kommer att testa och utvärdera Bioservos innovativa teknik för att säkerställa att den passar för bolagets olika produktionsmiljöer. Bioservo har sedan tidigare samarbeten med General Motors, Airbus och Eiffage Infrastructures i syfte att utveckla en robothandske anpassad för industriell användning och som stärker den mänskliga handens naturliga styrka.

GE tilltalas av konceptet och möjligheterna som Bioservos bionikutrustning erbjuder och lagt en första testorder. Det långsiktiga målet är att utveckla utrustning som är lämplig för bolagets olika produktionsmiljöer och därigenom minska påverkan av repetitiva ansträngande arbetsmoment, som kan orsaka muskuloskeletala sjukdomar eller andra relaterade problem.

"Vi är glada att även GE har valt att samarbeta med oss och det är ytterligare ett kvitto på att det finns ett stort behov av lösningar för att stödja arbetstagare med greppintensiva yrken. GE har arbetat i framkant av digital och industriell innovation i många år plus är världens ledande digitala industriföretag och kan ge oss därför ovärderlig feedback hur våra produkter kan användas inom industrin.” säger Erik Landgren, VD på Bioservo Technologies AB.

Bioservo har sedan tidigare samarbeten med General Motors, Airbus och Eiffage Infrastructures i syfte att utveckla en robothandske anpassad för industriell användning och som stärker den mänskliga handens naturliga styrka. Tekniken är väl lämpad som lösning för att undvika belastningsskador orsakade av repetitiva arbetsuppgifter med betydande muskelkontraktion. Bioservos robothandske ökar på ett effektivt och energibesparande sätt användarens greppstyrka och uthållighet i sina dagliga uppgifter.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bioservo Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 05 september 2017 cirka kl. 22:00 (CET).

Kort om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med biltillverkaren General Motors/NASA och flygplanstillverkaren Airbus.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies AB är noterat på Nasdaq First North, med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se 

Kort om GE
GE (NYSE: GE) är världens främsta digitala industriföretag som förändrar branschen med mjukvara, maskiner och lösningar som är ihopkopplade, responsiva och förutsägbara. GE är organiserat kring ett globalt utbyte av kunskap kallad ”GE Store”, genom vilken varje affärsområde delar och får tillgång till samma teknik, marknader, struktur och kunskap. Varje uppfinning ger näring åt innovation och användning tvärs över olika industrisektorer. Med människor, tjänster, teknik och storlek levererar GE bättre resultat till kunder genom att tala branschens språk. För mer information, vänligen besök www.ge.com.

Bioservo Technologies AB kontakt

Erik Landgren                                                                                  Anett Grusser-Pettersson   

VD                                                                                                    Marknadschef 

Tel.: +46 (0)73 227 00 51                                                                 Tel.: +46 (0) 70 795 34 81 

erik.landgren@bioservo.com                                                          anett.pettersson@bioservo.com

Om oss

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med biltillverkaren General Motors/NASA och flygplanstillverkaren Airbus.Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm. För mer information, vänligen besök www.bioservo.se

Prenumerera