Kvartal 1 januari – mars 2018

Första kvartalet 2018 i siffror

  •  Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,9) MSEK
  •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,0 (-2,7) MSEK
  •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,8 (-2,9) MSEK
  •  Periodens resultat uppgick till -5,8 (-3,0) MSEK
  •  Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,65 (-0,47) SEK*
  •  Likvida medel uppgick per den 31 mars till 39,2 (29,2) MSEK

* Justerat för aktiesplit 5:1 under mars 2017

Viktiga händelser under perioden  

  •  Lansering av Ironhand, världens första muskelstärkande mjuka robotiksystem för professionella användare

Händelser efter perioden utgång

  •  Utvecklingsbidrag från EU-kommissionens ”Horizon 2020 SME instrument programme” om totalt 2,3 miljoner euro över en tvåårsperiod, varav en första utbetalning på 1 miljon euro genomfördes i april 

VD har ordet

Verksamhetsårets första kvartal har varit intensivt inför lanseringen av Ironhand i slutet av mars. Ironhand är världens första muskelstärkande mjuka robotiksystem för professionella användare och har utvecklats för att förebygga och upptäcka risker för belastningsskador i samband med greppintensiva arbetsuppgifter. Ironhand är en milstolpe för oss och det är glädjande att se ett fortsatt ökande globalt intresse för vår teknik från olika industriella aktörer. Våra interna produktionsprocesser har anpassats för högre volymer och bedöms nu ha rätt kapacitet att hantera kommande produktion. Samtidigt har vi fortsatt att bearbeta hälso- och sjukvårdssegmentet, vilket medfört ökade leveranser av hälso- och sjukvårdshandsken Carbonhand till såväl distributörer som slutkunder på flera marknader. Efter periodens slut tilldelades vi i hård konkurrens ett betydande utvecklingsbidrag från EU-kommissionens ”Horizon 2020 SME instrument programme”, vilket till stora delar finansierar vår fortsatta utveckling och planerade expansion.

Kista, 2 maj 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Landgren
VD
erik.landgren@bioservo.com
+46 8 21 17 10

eller

Maria Myräng
CFO
maria.myrang@bioservo.com
+46 8 21 17 10

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bioservo Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2018 cirka kl 08:30 (CET). 

Kort om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med biltillverkaren General Motors/NASA och flygplanstillverkaren Airbus.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se 

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

Om oss

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med biltillverkaren General Motors/NASA och flygplanstillverkaren Airbus.Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm. För mer information, vänligen besök www.bioservo.se

Prenumerera

Dokument & länkar