Ny analys värderar NeuroVive Pharmaceuticals NASH-projekt till över 300 MSEK

Nyhets- och analystjänsten BioStock har publicerat en ny analys av forskningsbolaget NeuroVive Pharmaceutical, med primärt fokus på bolagets utvecklingsprogram NV556 inom leversjukdomen NASH. I analysen görs bedömningen att projektet, i ett skede där man har en läkemedelskandidat redo för kliniska fas I-studier, vid utlicensiering till ett större läkemedelsbolag bör värderas till runt 35 miljoner USD eller motsvarande ca 312 miljoner SEK.

 

NeuroVive Pharmaceuticals portföljstrategi innefattar bl.a. att i ett tidigt skede söka samarbetspartners för bolagets utvecklingsprojekt med inriktning mot breda sjukdomsindikationer. Genom att redan i preklinisk fas utlicensiera dessa projekt till större läkemedelsföretag är målsättningen att snabbare generera betydande intäkter till bolaget. NeuroVives program NV556 inom leversjukdomen NASH faller under denna projektkategori. 

Slutsatsen av BioStocks analys är att om NeuroVive framgångsrikt tar NV556 genom återstående prekliniska förberedelser under innevarande år kommer man att kunna ha en läkemedelskandidat redo för kliniska fas I-studier och utlicensiering i slutet av 2017.

Förutsatt att ett stort läkemedelsbolag gör samma basantaganden som görs i analysen, vilka redovisas i detalj i den fullständiga analysrapporten, är BioStocks bedömning att ett riskjusterat nuvärde (rNPV, eller risk-adjusted Net Present Value) bör hamna runt 35 miljoner USD, eller motsvarande ca 312 miljoner SEK räknat på aktuell dollarkurs, i ett skede där fas I kan inledas.

Värderingen av projektet är utförd enligt praxis inom läkemedelsindustrin.

Ladda hem den fullständiga analysrapporten i PDF-format här: 
http://media.biostock.se/2017/02/BioStock_Analysis_NeuroVive_20170216.pdf 

För mer information eller frågor om analysen av NeuroVive Pharmaceutical, kontakta Tobias Thornblad, analysansvarig BioStock och vd Monocl Strategy Services.

tobias.thornblad@monocl.com

För mer information om BioStock och BioStocks tjänster, kontakta Jonas Söderström, vd och redaktör BioStock.

red@biostock.se

 

BioStock är en nyhets- och analystjänst som presenterar nyheter och analyser om nordiska bolag inom Life Science. 

Läs mer på biostock.se

Om oss

BioStock är en nyhets- och analystjänst vars syfte är att samla och presentera nyheter, information och analyser om nordiska bolag inom Life Science.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar