Söndagsintervju med Anders Ermén, styrelseordförande Enorama Pharma

I dagens Söndagsintervju möter vi Anders Erménstyrelseordförande i Malmöbaserade Enorama Pharma som utvecklar läkemedelsprodukter med tuggummi som drug delivery-form. Bara ett knappt år efter börsnoteringen på Nasdaq First North är man en god bit på väg mot lansering av sin första produkt – ett nytt nikotintuggummi, tillverkat med en unik compressed gum-teknologi som ger smak- och tuggegenskaper som ska utklassa traditionella nikotintuggummin. Bolaget har genomfört lyckade pilotstudier och nu återstår endast en avslutande stabilitets- och bioekvivalensstudie innan ansökan till Läkemedelsverket om marknadsgodkännande kan lämnas in. Man har redan börjat bearbeta den globala marknaden för NRT-produkter (Nicotine Replacement Therapy), som bäst kan beskrivas som en snabbväxande mångmiljardindustri, och nu intensifierar bolaget försäljningsarbetet ytterligare.

BioStock har intervjuat Enorama Pharmas styrelseordförande Anders Ermén, som bland annat kommenterar att bolaget närmar sig marknad med sin första produkt, ett nytt nikotintuggummi som ska utmana branschjättarna Nicorette och Nicotinell.

– Vi räknar med att den avslutande bioekvivalens- och stabilitetsstudien ska vara färdig under andra kvartalet detta år. Direkt därefter är vi redo att skicka in ansökan om marknadsgodkännande för vår första produkt till Läkemedelsverket, säger Anders Ermén.

Till skillnad från att utveckla ett nytt läkemedel, vilket är en både tidskrävande, komplicerad och dyr process, är det medicinska tuggumi som Enorama Pharma utvecklat en genrikaprodukt, vilket ger bolaget tydliga fördelar på vägen mot marknad. Anders Ermén bekräftar att såväl risken som kostnaderna är betydligt mindre:

– Det är klart att risken är avsevärt lägre för oss. Sannolikheten att en teknisk produkt, i vårt fall ett tuggummi som fungerar som bärare av en beprövad generika substans, fungerar är betydligt större i jämförelse med ett nyutvecklat läkemedel. 

– Det är väsentligt mindre kostnadskrävande att göra den typ av studier vi gör jämfört med att genomföra en klinisk studie på patienter med ett nytt läkemedel. Vi står inte alls inför den typen av finansiell utmaning.

Förutsatt att den avslutande bioekvivalens- och stabilitetsstudien faller ut som förväntat, avser Enorama Pharma att påbörja försäljning under 2018, och räknar med att kunna nå positivt kassaflöde redan 2019, baserat på ett första befintligt försäljningsavtal. 

Läs hela Söndagsintervjun med Anders Ermén här: 

http://www.biostock.se/2017/03/sondagsintervjun-anders-ermen-styrelseordforande-enorama-pharma/

Jonas Söderström
VD & Redaktör BioStock

Stora Södergatan 8A, 222 23 Lund
Tel: 46 (0)706 52 42 72
Webb: biostock.se
E-post: js@biostock.se

BioStock är en nyhets- och analystjänst som presenterar nyheter, information och analyser om nordiska bolag inom Life Science.

Om oss

BioStock är en nyhets- och analystjänst vars syfte är att samla och presentera nyheter, information och analyser om nordiska bolag inom Life Science.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

– Vi räknar med att den avslutande bioekvivalens- och stabilitetsstudien ska vara färdig under andra kvartalet detta år. Direkt därefter är vi redo att skicka in ansökan om marknadsgodkännande för vår första produkt till Läkemedelsverket.
Anders Ermén, styrelseordförande Enorama Pharma