Extra bolagsstämma med förslag till nyemission

Extra bolagsstämma med förslag till nyemission Styrelsen i Biosys AB (publ.) har tagit beslut om att vid en extra bolagsstämma den 28 juni 1999 föreslå aktieägarna nyemission innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med ca. 2 756 700 kronor genom emittering av B-aktier envar på nominellt 1 krona till en teckningskurs av 4 kronor per aktie. Emissionen beräknas tillföra bolaget ca. 11 miljoner kronor. Bolagets aktieägare och optionsrättsinnehavare skall för 2(två) aktier/optionsrätter av serie A eller B ha företrädesrätt att teckna 1(en) ny aktie. Avstämningsdag för emissionen skall vara den 7 juli 1999. Handel med teckningsrätter kommer att ske fram till den 9 augusti 1999. Prospekt beräknas distribueras under vecka 27. Den föreslagna emissionen syftar till att säkerställa bolagets prototypframtagning av Biodrow samt marknadssatsningar för Biosaca. För ytterligare information, kontakta gärna: Olle Magnusson, vd Biosys AB tel 031-774 21 25 Se också www.biosys.se. Biosys arbetar med utrustning för elektronisk registrering, lagring, analys och överföring av biologiska signaler för användning inom distans- och hemsjukvård liksom inom industrin. Grundprodukten Biosaca används bl a för ambulatoriska eller stationära utredningar inom neurologi, kardiologi och sömn. Bolaget är noterat på Göteborgs OTC-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/31/19990531BIT00170/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/31/19990531BIT00170/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar