Biotage AB (publ) offentliggör idag årsredovisningen och bolagsstyrningsrapporten för 2016 samt finansiella mål för perioden 2017 – 2019

Biotages årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2016 finns från och med idag tillgängliga på www.biotage.com 

Biotage har två finansiella mål som verksamheten styrs mot, ett tillväxtmål (organiskt tillväxt på 8 procent) och ett lönsamhetsmål (rörelsemariginal på 15 procent). Lönsamhetsmålet har tidigare varit 10 procent, men nu justerats till 15 procent till följd av verksamhetens gynnsamma utveckling. Målen är formulerade som ett genomsnitt för treårsperioden 2017 – 2019.


Denna information är sådan information som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2017 kl. 08.30 CET.

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan och Sydkorea. Biotage har cirka 300 anställda och omsatte 667 MSEK under 2016. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Hemsida: www.biotage.com

Taggar:

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan och Sydkorea. Biotage har cirka 330 anställda och omsatte 667 MSEK under 2016. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com