Biotage AB förvärvar Separtis Holding AG för 13 MSEK och konsoliderar sin distribution inom EU

Biotage har förvärvat Separtis Holding AG, distributör för många av Biotages produkter i Schweiz, Tyskland och Österrike. Produkterna avser förbrukningsvaror som ingår i tidigare förvärvade Argonaut Technologies sortiment. Enligt avtalet kommer Biotage att bibehålla de nuvarande anställda i Separtis, överta de hyrda lokalerna i Grenzach-Wyhlen och äga alla tillgångar i Separtis som finns i Grellingen, Schweiz, med de legala operativa enheterna för Schweiz och Tyskland. Omsättningen för Separtis uppgick under2004 till 14,6 MSEK och omfattade i sin helhet produkter från Biotage. Förvärvet beräknas innebära en årlig intäktsökning på 7,5 MSEK för Biotage. ” Våra planer har alltid varit att övergå från distributörer till direktförsäljning och –service på nyckelmarknaderna inom EU. Detta förvärv i kombination med våra nyligen genomförda distributionsförändringar inom EU ger oss nu möjlighet att direkt ge service på viktiga marknader samtidigt som vi ökar våra operativa marginaler.” säger Jeff Bork, VD och koncernchef i Biotage AB. Dr. Reinhard Kupferschmidt, nuvarande försäljningschef och teknisk direktör i Separtis, blir chef för Biotages verksamhet i central- och östeuropa. Den existerande affärsverksamheten i Genzach-Wyhlen kommer att fortsätta. ” Detta förvärv fullföljer påtagligt integrationen av Argonaut. För Biotage innebär det att vi säkerställer mycket viktig kompetens och ett starkt kontaktnät med kunderna inom EU. Vi tillförs även en affärsledning för dessa marknader som är nödvändig för vår långsiktiga framgång.” säger Dave Patteson, chef för affärsområdet Discovery Chemistry i Biotage.

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar