Biotage förvärvar Horizon Technology och stärker sin position inom miljö och livsmedel

Stockholm – Biotage AB (Biotage), (NASDAQ OMX Stockholm: BIOT.ST) har idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i det privatägda bolaget Horizon Technology Inc. (Horizon), baserat i New Hampshire, USA, för en köpesumma om ca 18,4 miljoner USD, motsvarande ca 153 miljoner SEK[1], baserat på ett företagsvärde på ca 16,4 miljoner USD samt en kassa om ca 2 miljoner USD. Köpesumman kommer att justeras för faktisk nettokassa på tillträdesdagen. Horizon är en framgångsrik leverantör av automatiserade system och förbrukningsvaror för separation inom bland annat vattenrening, livsmedelstestning, petrokemisk industri, biobränsle, jordbruk och läkemedelsindustri, framförallt på sin amerikanska hemmamarknad.

Genom förvärvet stärker Biotage sin position som nischat separationsbolag inom miljörelaterade applikationer och livsmedelssäkerhet, områden där Biotage idag är en mindre väletablerad aktör. Tillsammans med Horizon kommer Biotage kunna erbjuda sina globala kunder en mer omfattande produktportfölj. Vidare förväntas Biotages globala direktförsäljning gynna avsättningen för Horizons produkter. Den sammanslagna verksamheten kommer att vara väl positionerad för att dra nytta av globala tillväxttrender i branschen såsom ökande efterfrågan på testning och rening av vatten och livsmedel.

Horizon genererade under 2016 nettointäkter på 8,2 miljoner USD, motsvarande cirka 68 miljoner SEK, och ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) på 0,7 miljoner USD, motsvarande ca 5,8 miljoner SEK. Horizon hade 41 heltidsanställda i november 2017.

Torben Jörgensen, VD för Biotage AB, kommenterar: "Förvärvet av Horizon är i linje med vår strategi att växa som separationsbolag genom att expandera inom nya applikationsområden. Horizons produkter kan nå en större global marknad genom Biotages direktförsäljningskanaler, samtidigt som Biotages produkter kan nå kunder inom industrier som vi historiskt inte bearbetat aktivt. Förvärvet kompletterar väl vårt befintliga produktutbud och ger oss möjlighet att möta den globala trenden med större medvetenhet och uppmärksamhet kring miljögifter och föroreningar. Vi ser mycket fram emot att bli en större aktör inom dessa angelägna och växande marknader. "

Robert S. Johnson, Grundare och CEO för Horizon och Martha D. Johnson, Grundare och Executive Vice President för Horizon, kommenterar: "Horizon Technologies har i mer än 25 år varit banbrytande inom automatiserad provberedning, s k sample preparation. Vi är mycket glada över att slå ihop Horizon med Biotage för nästa fas av Horizons utveckling. Sammanslagningen möjliggör ökad global expansion av Horizons erbjudande och vidareutveckling och lansering av våra innovativa produkter.”

Transaktionen finansieras huvudsakligen genom upptagande av banklån, i kombination med Biotages befintliga likvida medel, och beräknas slutföras under det första kvartalet 2018. Biotage uppskattar att synergier i försäljning och operativa kostnader på lite sikt kommer att öka den förvärvade verksamhetens rörelsemarginal till åtminstone de nivåer som Biotages befintliga verksamhet idag genererar.
  

Denna information är sådan som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 december 2017 kl 16:00 CET.

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan och Sydkorea. Biotage har cirka 330 anställda och omsatte 667 MSEK under 2016. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

[1] Baserat på en växelkurs USD/SEK om 0,1206. Denna växelkurs används genomgående i detta pressmeddelande vid omräkning USD/SEK.

Taggar:

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar