Biotage framgång i omprövningsförfarande

– U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit ogiltigförklarar samtliga patenkrav i de amerikanska patenten 7,138,061, 7,381,327 och 7,410,571.

Biotage har som tidigare offentliggjorts stämts för patentintrång i USA. Stämningsansökan lämnades in av Scientific Plastic Products, Inc. (“SPP”) avseende påstått intrång i de amerikanska patenten 7,138,061, 7,381,327 och 7,410,571. Biotage lämnade därefter in en ansökan till det amerikanska patentverket med begäran om att ompröva giltigheten av samtliga patentkrav i berörda patent. Samtidigt lämnade Biotage in en begäran om att intrångsmålet vid domstolen skulle vilandeförklaras i avvaktan på utgången av omprövningsförfarandet, vilken beviljades av domstolen.

Det amerikanska patentverkets besvärskammare ogiltigförklarade samtliga patentkrav i de amerikanska patenten 7,138,061, 7,381,327 och 7,410,571. SPP överklagade till “U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit” som den 10 september 2014 har fastställt att samtliga patentkrav är ogiltiga.

”Vi har hela tiden i sak ansett oss ha en stark ställning och att motparten saknat fog för påstått patentintrång. Detta domslut bekräftar att att vi har haft en korrekt bedömning av det juridiska läget.”, säger Torben Jørgensen, VD för Biotage AB.

Kontaktperson:
Torben Jörgensen, VD och koncernchef
Tel: 0707-49 05 84, torben.jorgensen@biotage.com
 


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Biotage AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 september 2014 kl. 14.00.

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, läkemedels-och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina och Japan. Biotage har cirka 290 anställda och omsatte 445 MSEK under 2013. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Taggar:

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar