Biotage utser valberedning

En valberedning bestående av aktieägarrepresentanter och styrelseordförande, har bildats för Biotage AB. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämma 2017 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, val av revisorer, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.
 
Valberedningens representanter är:
Ove Mattsson, styrelseordförande Biotage AB
Marianne Flink, Swedbank Robur fonder
Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden
Harald Høegh, Vind AS
 
Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Biotage styrelse kan adressera Biotage styrelseordförande per e-mail: info@biotage.com
 
Årsstämman 2017 i Biotage kommer att hållas torsdagen den 27 april 2017 kl 16.00 i Uppsala. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2017 skall inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan (rubricera e-post respektive brev ”Årsstämma 2017”) senast sju veckor före stämman.

 
 
Om Biotage

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan och Sydkorea. Biotage har cirka 300 anställda och omsatte 611 MSEK under 2015. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Taggar:

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar