Delårsrapport januari – juni 2007

• Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 131,1 (128,3) MSEK och för första halvåret 2007 till 250,0 (249,0).
Till jämförbara valutakurser och exklusive produktområdet Chem Dev vilket är under avveckling, ökade försäljningen med 8 procent för båda perioderna.

• Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 11,1 (-2,2) MSEK och för första halvåret 2007 till 18,3 MSEK (-14,3) .

• Resultat efter skatt för andra kvartalet uppgick till 38,1 (4,0) MSEK och resultatet per aktie var 0,43 (0,04) SEK.

• Under andra kvartalet har aktivering av uppskjutna skattefordringar skett med 27,6 MSEK.

• För första halvåret 2007 uppgick nettoresultatet till 45,3 MSEK (-16,8) och resultatet per aktie var 0,51 (-0,19) SEK.

• Biotage har avtalat med ett av Kinas ledande kontraktforskningsföretag, Shanghai Chempartner Co., Ltd. avseende leverans av instrument med ett ordervärde på cirka 10 miljoner kronor, Biotage största enskilda order hittills i Kina.

• Ett nytt marknadssegment introducerades – Molecular Imaging


Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar