Delårsrapport januari-juni 2004

Delårsrapport januari-juni 2004 Kontaktperson: Jeff Bork, VD och koncernchef Tel: 0734-22 16 60 Mats-Olof Wallin, Ekonomi- och finansdirektör Tel: 0705-93 52 73 · Omsättningen ökade med 27% i andra kvartalet jämfört med proforma motsvarande period 2003 och orderingången var över 100 MSEK ·Omsättningen första halvåret förbättrades till 175,9 MSEK (41,2 och 158,4 proforma) ·Rörelsens kostnader var 67,5 MSEK i kvartalet (56,8 och 124,6 MSEK proforma) vilket är lägre än det kostnadsmål som bolaget satt upp ·Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster för kvartalet förbättrades till -13,2 MSEK (-49,1 och -87,0 proforma) ·Rörelseresultatet för halvåret förbättrades till -57,1 MSEK (-83,4 och -187,7 proforma) Resultat efter skatt för halvåret uppgick till -53,5 MSEK (-72,7 och -176,1 proforma) ·Resultat per aktie uppgick till -0,93 SEK (-2,08 och -3,05 proforma) Försäljningen för koncernen utvecklades väl under det andra kvartalet. Den steg proforma med 27 procent jämfört med föregående år. Samtidigt förbättrades bruttomarginalen och rörelsens kostnader sjönk ytterligare 4 MSEK jämfört med det första kvartalet. Kostnadsbesparingsprogrammet fortsätter att ge effekt vilket innebär att Biotages kostnader fortsatt underskrider de 300 MSEK som bolaget har satt som mål för 2004. Biotages orderingång i andra kvartalet överskred 100 MSEK. De produkter som lanserades under kvartalet inom Discovery Chemistry gav som väntat omedelbart gensvar på marknaden med ökad orderingång som följd. Försäljningen utvecklades väl under andra kvartalet och var 14 procent bättre än för samma period 2003 proforma. Marknaden för affärsområdets produkter ser gynnsam ut, vilket borgar för en fortsatt positiv försäljnings- och lönsamhetsutveckling under det kommande halvåret. Försäljningen inom Biosystems förbättrades med 68 procent i andra kvartalet men ligger totalt under halvåret på samma nivå som föregående år. Efter ett svagt första kvartal i USA återhämtade sig försäljningen under andra kvartalet och företaget förväntas se en stabil utveckling under andra halvåret 2004. Fokuseringen på klinisk forskning fortsätter och förväntas visa resultat under fjärde kvartalet 2004. Om Biotage Biotage är ett globalt bolag verksamt inom biovetenskaplig forskning med starka teknologier, bred verksamhet och en långsiktig syn på marknaden. Företaget erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom genetisk analys och läkemedelskemi. Kunderna består bland annat av världens 30 största läkemedelsbolag, världens 20 största bioteknikbolag och av ledande akademiska institut. Huvudkontoret ligger i Uppsala men företaget har även kontor i USA, Japan och flera europeiska länder. Biotage har ca 250 anställda och omsatte proforma 362 MSEK i 2003. Biotage är noterat på Stockholmsbörsen. Hemsida: www.biotage.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/12/20040812BIT21320/wkr0001.pdf

Om oss

Biotage erbjuder produkter och tjänster inom tre områden – organisk kemi, analytisk kemi och Industrial Resins. Företaget vänder sig till en internationell marknad med sitt erbjudande och majoriteten av företagetsförsäljning sker utanför Sverige. Biotages aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap-lista. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har även kontor i USA, Storbritannien, Japan och Kina, samt ett världsomstännande nätverk av distributörer. Biotage har 272 anställda och omsatte 462,9 MSEK under 2011. Biotage är listat på NASDAQ OMX Nordiska börsen i Stockholm. Kortnamn för aktien är BIOT.

Prenumerera

Dokument & länkar