Delårsrapport januari-juni 2011

Delårsrapport för januari - juni 2011

  • Koncernens nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 98,6 MSEK (103,5) och för första halvåret till 205,8 MSEK (203,4). Till jämförbara valutakurser ökade nettoomsättningen med 8 procent under kvartalet och med 12 procent under första halvåret.  
  • Rörelseresultatet under andra kvartalet uppgick till 1,8 MSEK (7,6) och för första halvåret till 4,4 (MSEK 12,3).  
  • Resultat efter skatt under andra kvartalet uppgick till 2,4 MSEK (6,6) och för första halvåret till 3,9 MSEK (9,8).
  • Resultat per aktie under andra kvartalet uppgick till 0,03 SEK (0,08) och för första halvåret till 0,05 SEK (0,11).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten under andra kvartalet uppgick till 15,1 MSEK (13,8) och för första halvåret till 62,0 MSEK (38,6).
  • Nettokassan per den 30 juni 2011 uppgick till 179,7 MSEK jämfört med 172,7 MSEK per den 31 december 2010.
  • Utdelning till aktieägarna har under andra kvartalet skett med 19,9 MSEK (17,3).
  • Efter beslut vid årsstämman den 27 april 2011 att dra in samtliga aktier som återköpts under tidigare återköpsprogram uppgår antalet aktier till 79 637 688. Biotage har med stöd av det förnyade bemyndigandet som lämnades vid årsstämman under kvartalet återköpt 1 580 400 egna aktier till ett sammantaget belopp om 10,9 MSEK till en snittkurs på 6,89 SEK. Bolagets innehav av egna aktier uppgår därmed till 1 580 400, motsvarande 2,0 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

 

För vidare information:
Torben Jörgensen, VD och koncernchef, tel: 0707-49 05 84,
Mats-Olof Wallin, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 0705-93 52 73
  

 
Informationen är sådan som Biotage AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2011 kl. 08.00.

 
Om Biotage
Biotage erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom analytisk kemi och läkemedelskemi. Kunderna består bland annat av de största läkemedels- och bioteknikbolagen i världen samt av ledande akademiska institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, England och Japan. Biotage har 272 anställda och omsatte 428,9 MSEK under 2010. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen i Stockholm.
Hemsida: www.biotage.com

Taggar:

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar