EP Access: Biotage - Extrahera visar vägen

Under det tredje kvartalet växte försäljningen organiskt med 7%, drivet primärt av produktområdet Analytisk Kemi med Sample Prep-produkterna. Biotages försäljning uppgick till SEKm 150 (119), vilket var över vår prognos. Den starka dollarn har hjälpt till att öka försäljningen då ca 50% av bolagets intäkter är i USD. Efter rapporten justerar vi upp vår EPS-prognos för 2015E och 2016E med 8,1% respektive 1,5% med anledning av en högre försäljningstillväxt, lönsammare produktmix samt ökad andel förbrukningsvaror än vad vi tidigare räknat med. Bolaget handlas på våra prognoser till P/E 18,6x på 2015E, vilket motsvarar en 9%-ig rabatt mot sektorn.

Läs den fullständiga analysen: http://epaccess.penser.se/analys/extrahera-visar-vagen/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera