Flaggningsmeddelande i Biotage AB (publ)

Biotage AB (publ) har den 30 juni 2010 återköpt 56 000 aktier. Bolagets innehav av egna aktier uppgår därmed sammanlagt till 4 441 987 aktier, motsvarande 5,02 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. 

Det totala antalet utestående aktier, inklusive de av bolaget återköpta, uppgår till 88 486 320.

 

Kontaktperson:                                                               
Torben Jörgensen, VD och koncernchef                                 
Tel: 0707-49 05 84,
torben.jorgensen@biotage.com 

 

 

 

Informationen är sådan som Biotage skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2010 kl 08.30. 

 

Om Biotage 
Biotage erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom analytisk kemi och läkemedelskemi. Kunderna består bland annat av de största läkemedels- och bioteknikbolagen i världen samt av ledande akademiska institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, England och Japan. Biotage har 245 anställda och omsatte 394,1 MSEK under 2009. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen i Stockholm.
Hemsida: www.biotage.com 

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar