Penser Access: Biotage - Organisk tillväxt på 9,8%

Nettoomsättning uppgick till SEKm 177,7 (167,0) vilket är en ökning med 6,4% YoY men ca 10% under vår förväntan. En av avvikelsen är hänförbar till valuta (valutajusterat ökade omsättningen med 9,8%), då mer än 50% av koncernens försäljning sker i USD. Bruttomarginalen uppgick till 60,3% (57,6), vilket var i linje med våra förväntningar. Drivet av den negativa valutaeffekten justerar vi ned vår EPS för 2018e med 2,5%. Aktien handlas till P/E 31,8x för 2018e, vilket är högre än sektorn. Vi anser att en premievärdering är motiverad då Biotage har en tillväxt nära dubbelt så hög jämfört med sektorn under en överskådlig framtid. Samtidigt har bolaget defensiva kvalitéer med mål om att nå 60% repetitiva intäkter mot dagens 52%. Detta gör att vi endast ser en medelhög risk i aktien samtidigt som potentialen är medel.

Läs den fullständiga analysen:  https://epaccess.penser.se/analys/organisk-tillvaxt-pa-98/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Biotage erbjuder produkter och tjänster inom tre områden – organisk kemi, analytisk kemi och Industrial Resins. Företaget vänder sig till en internationell marknad med sitt erbjudande och majoriteten av företagetsförsäljning sker utanför Sverige. Biotages aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap-lista. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har även kontor i USA, Storbritannien, Japan och Kina, samt ett världsomstännande nätverk av distributörer. Biotage har 272 anställda och omsatte 462,9 MSEK under 2011. Biotage är listat på NASDAQ OMX Nordiska börsen i Stockholm. Kortnamn för aktien är BIOT.

Prenumerera