Penser Access: Biotage - Organisk tillväxt på 9,8%

Nettoomsättning uppgick till SEKm 177,7 (167,0) vilket är en ökning med 6,4% YoY men ca 10% under vår förväntan. En av avvikelsen är hänförbar till valuta (valutajusterat ökade omsättningen med 9,8%), då mer än 50% av koncernens försäljning sker i USD. Bruttomarginalen uppgick till 60,3% (57,6), vilket var i linje med våra förväntningar. Drivet av den negativa valutaeffekten justerar vi ned vår EPS för 2018e med 2,5%. Aktien handlas till P/E 31,8x för 2018e, vilket är högre än sektorn. Vi anser att en premievärdering är motiverad då Biotage har en tillväxt nära dubbelt så hög jämfört med sektorn under en överskådlig framtid. Samtidigt har bolaget defensiva kvalitéer med mål om att nå 60% repetitiva intäkter mot dagens 52%. Detta gör att vi endast ser en medelhög risk i aktien samtidigt som potentialen är medel.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/organisk-tillvaxt-pa-98/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera