Penser Access: Biotage - Vittring om ljusare framtid

Bolagets EBIT-marginal styrs primärt av volym, produktmix och valutaeffekter (hög USD samt låg GBP jmf mot SEK). Givet att bolaget nu höjer sitt mål om att nå en EBIT-marginal om 15% men inte sitt tillväxtmål bedömer vi att produktmixen samt att valutorna nu befinner sig på en attraktivare nivå än tidigare. Därmed bibehåller vi vår tillväxtprognos men höjer vår EPS-prognos för 2017e och 2018e med 4,1% respektive 5,4%.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/vittring-om-ljusare-framtid/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan och Sydkorea. Biotage har cirka 330 anställda och omsatte 667 MSEK under 2016. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera