Penser Access: Biotage - Vittring om ljusare framtid

Bolagets EBIT-marginal styrs primärt av volym, produktmix och valutaeffekter (hög USD samt låg GBP jmf mot SEK). Givet att bolaget nu höjer sitt mål om att nå en EBIT-marginal om 15% men inte sitt tillväxtmål bedömer vi att produktmixen samt att valutorna nu befinner sig på en attraktivare nivå än tidigare. Därmed bibehåller vi vår tillväxtprognos men höjer vår EPS-prognos för 2017e och 2018e med 4,1% respektive 5,4%.

Läs den fullständiga analysen:  https://epaccess.penser.se/analys/vittring-om-ljusare-framtid/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Biotage erbjuder produkter och tjänster inom tre områden – organisk kemi, analytisk kemi och Industrial Resins. Företaget vänder sig till en internationell marknad med sitt erbjudande och majoriteten av företagetsförsäljning sker utanför Sverige. Biotages aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap-lista. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har även kontor i USA, Storbritannien, Japan och Kina, samt ett världsomstännande nätverk av distributörer. Biotage har 272 anställda och omsatte 462,9 MSEK under 2011. Biotage är listat på NASDAQ OMX Nordiska börsen i Stockholm. Kortnamn för aktien är BIOT.

Prenumerera