Valberedning Biotage AB

En valberedning bestående av aktieägarrepresentanter och styrelseordförande, har bildats för Biotage AB. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2008 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av revisorer, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Valberedningens representanter är:
Björn Odlander, HealthCap
Karl Swartling, Investor Growth Capital
Carl Rosén, 2 AP-fonden
Ove Mattsson, styrelseordförande

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Biotage styrelse kan adressera Biotage styrelseordförande per e-mail:
info@eu.biotage.com.

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar