Valberedning Biotage AB

En valberedning bestående av aktieägarrepresentanter och styrelseordförande, har bildats för Biotage AB. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2008 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av revisorer, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Valberedningens representanter är:
Björn Odlander, HealthCap
Karl Swartling, Investor Growth Capital
Carl Rosén, 2 AP-fonden
Ove Mattsson, styrelseordförande

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Biotage styrelse kan adressera Biotage styrelseordförande per e-mail:
info@eu.biotage.com.

Om oss

Biotage erbjuder produkter och tjänster inom tre områden – organisk kemi, analytisk kemi och Industrial Resins. Företaget vänder sig till en internationell marknad med sitt erbjudande och majoriteten av företagetsförsäljning sker utanför Sverige. Biotages aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap-lista. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har även kontor i USA, Storbritannien, Japan och Kina, samt ett världsomstännande nätverk av distributörer. Biotage har 272 anställda och omsatte 462,9 MSEK under 2011. Biotage är listat på NASDAQ OMX Nordiska börsen i Stockholm. Kortnamn för aktien är BIOT.

Prenumerera

Dokument & länkar