Valberedningens förslag till styrelse i Biotage AB – Yvonne Mårtensson föreslås till ny ledamot

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex. Omval föreslås av nuvarande styrelseledamöterna Ove Mattsson, Nils Olof Björk, Thomas Eklund, Karolina Lawitz och Peter Ehrenheim. Därutöver föreslår valberedningen att Yvonne Mårtensson väljs som ny styrelseledamot. Ove Mattsson föreslås till styrelseordförande.

Yvonne Mårtensson har framgångsrikt, i sin roll som VD, tagit CellaVision AB från ett ”start-up” till ett globalt och snabbväxande noterat bolag. Yvonne har mer än 30 års erfarenhet från ledande positioner inom internationell försäljning och marknadsföring, framförallt inom medicinteknisk utrustning och diagnostik. Nuvarande styrelseuppdrag innefattar bland annat Arcoma AB, SyntheticMR AB och ELOS AB.

Information om vilka personer som ingår i Biotages valberedning framgår på Biotages hemsida www.biotage.com 

Årsstämman äger rum torsdagen den 27 april 2017 i Uppsala.

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan och Sydkorea. Biotage har cirka 300 anställda och omsatte 667 MSEK under 2016. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Hemsida: www.biotage.com
 

Taggar:

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar