Emission i Biotech-IgG övertecknad

Biotech-IgG AB (publ) har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Antalet tecknade aktier i emissionen som ägde rum mellan 2016-10-03 och 2016-10-17 uppgick till 61 066 250 med företräde och 36 378 993 utan företräde, vilket resulterar i en teckningsgrad på 111,4 %.

Antalet teckningsbara aktier uppgår till 87 473 288 stycken av serie B. Koncernen tillförs därmed genom nyemissionen ca 8,74 MSEK före emissionskostnader som förväntas uppgå till ca 280 TSEK. Efter emissionen kommer aktiekapitalet uppgå till 2 186 832,13 kr och antalet aktier i Biotech-IgG AB uppgå till 218 683 220 stycken av serie B.

Avräkningsnotor beräknas skickas ut med start 2016-10-21 till dem som tecknat utan företräde. Likviddag är 2016-10-28.

Styrelsen

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.

Om oss

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.

Prenumerera

Dokument & länkar