Genomför kostnadsbesparingsprogram i koncernen om ca. 4 miljoner årligen

Som en första åtgärd för att få koncernen vinstdrivande genomför nu den nya ledningen ett stort kostnadsbesparingsprogram där man konsoliderar koncernen och effektiviserar administrationen och flyttar huvudkontoret till Göteborg. Bolagets nuvarande kontor i Lund kommer sägas upp och flytten beräknas vara klar under kommande kvartal.

Den senaste tidens arbete med att sätta sig in i koncernen har gett en tydligare bild på hur verksamheten ser ut idag och vilka åtgärder vi kan genomföra på både kort och lång sikt, för att vända den negativa trenden, säger bolagets VD Anders Edvardsson i Biotech-igG AB (publ).

Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ)
Tel: +46 733 50 49 10

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 27, 223 70 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,
Internet:   www.biotech-igg.com,   mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Anders Edvardsson 

Denna information är sådan information som Biotech-IgG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 7:e  juli 2017.
 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande
Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården som även erbjuder egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom analys, produktion samt forskning och utveckling.

Om oss

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.

Prenumerera

Dokument & länkar