Valberedning inför årsstämma 2016

Vid senaste årsstämman beslutades att Biotech-IgG ABs valberedning som bland annat skall lämna förslag till styrelseledamöter, skall bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2015. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. 

Följande valberedning har bildats, grundat på ägandet den 31 augusti 2015, och består av: 

Lars-Olof Hansson, Valberedningens ordförande (Representerar European Institute of Science AB)
Bo Leander (Representerar eget innehav, oberoende från övriga större aktieägare)
Ulric Aspegrén (Representerar eget innehav, oberoende från övriga större aktieägare)

Valberedningen representerar tillsammans minst 13,8 procent av rösterna i Biotech-IgG AB. Årsstämman kommer att hållas i Lund den 10 maj 2015. Aktieägare som vill kontakta valberedningen skall göra detta med e-post till info@biotech-igg.com eller med brev till Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND.

Styrelsen

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.

Om oss

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.

Prenumerera

Dokument & länkar