Om oss

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att förutsäga utfall och monitorera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum™ teknologi mäter celltillväxthastighet och har framgångsrikt visat sin prediktiva och monitorerande förmåga i flera kliniska studier. Biovicas mål och vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienten från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum™ är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket.