Inbjudan - Presentation av delårsrapport för januari-juni 2007

Biovitrum inbjuder till press- och analytikermöte torsdag 23 augusti i samband med publiceringen av delårsrapporten för januari-juni 2007.

Rapporten kommer att presenteras av Biovitrums VD Martin Nicklasson och finansdirektör Göran Arvidson.

Press- och analytikermöte i Stockholm:
Tid: Torsdag 23 augusti kl. 15:00 (CET)
Plats: Grand Hôtel, Vapensalen
Kaffe serveras.

Publicering av rapporten beräknas ske cirka kl. 08:30 (CET) samma dag.


Deltagande:
Vänligen anmäl ditt deltagande via e-post till lotta@zoomvision.se eller per telefon 08-21 10 60.

___________________________________________________________________

Internet broadcast:
En direktsändning från presentationen kommer att finnas tillgänglig på Internet den 23 augusti 15:00 (CET): www.biovitrum.se

Telefonkonferens:
Det går även att delta via telefon.

Telefonnummer:
S: 08 - 566 363 29

UK: + 44 203 043 24 36
US :+1 866 458 40 87

Presentationsmaterialet från konferensen kommer att finnas tillgängligt på www.biovitrum.se / investor relations / presentationer.
För ytterligare information, kontakta:

Biovitrum AB (publ)

Martin Nicklasson, Verkställande direktör
Tfn: 08-697 20 00
martin.nicklasson@biovitrum.com

Göran Arvidson, Finansdirektör
Tfn: 08-697 23 68
goran.arvidson@biovitrum.com

Anna Karin Källén, Kommunikationsdirektör
Tfn: 08-697 20 85, mobiltfn: 0734-33 20 85
annakarin.kallen@biovitrum.comOm Biovitrum

Biovitrum är ett av Europas största biopharmabolag. Med verksamhet i Sverige och Storbritannien bedriver Biovitrum forskning och utvecklar läkemedel för både folksjukdomar och sjukdomar som drabbar mindre patientgrupper. Biovitrum har en bred och balanserad FoU-portfölj med flera läkemedelsprojekt i kliniska och prekliniska faser för behandling av fetma, diabetes, inflammation, ögon- och blodsjukdomar liksom ett antal väl definierade nischindikationer. Biovitrum utvecklar och producerar också proteinläkemedel på kontraktsbasis samt marknadsför ett antal specialistläkemedel huvudsakligen i Norden. Biovitrum omsätter cirka 1,2 miljarder kronor och har cirka 550 anställda. Biovitrums aktie noteras på OMX Nordiska börs i Stockholm sedan den 15 september 2006. Ytterligare information finns på www.biovitrum.se.

Om oss

Swedish Orphan Biovitrum är ett Sverigebaserat specialistläkemedelsföretag med internationell marknadsnärvaro. Bolaget är fokuserat på att utveckla och tillgängliggöra särläkemedel samt nischade specialistläkemedel för patienter med stora medicinska behov. Vår portfölj innehåller för närvarande cirka 60 särläkemedel och nischade specialistläkemedel, samt en växande klinisk utvecklingsportfölj inom sällsynta sjukdomar.

Dokument & länkar