3G mobiltelefonnät - utbyggnad i samarbete

Konferens den 4 oktober 2001: 3G mobiltelefonnät - utbyggnad i samarbete Vattenfall och Birka Energi arrangerar en konferens om utbyggnaden av den tredje generationens mobiltelefonnät. Konferenstema Ett samarbete mellan kommuner och länsstyrelser, Boverket samt UMTS- operatörerna ligger i alla parters intresse för att den tredje generationens mobiltelefonssystem ska hinna bli klart i tid, till minsta möjliga kostnad och utan att miljöpåverkan ska bli onödigt stor. Vi hälsar er mycket välkomna den 4 oktober att höra hur energiföretagens koncept skulle kunna genomföras i Stockholms län. Bakgrund Utbyggnaden av den tredje generationens mobiltelefonnät (UMTS) innebär att två nya, rikstäckande nät av basstationer och master måste kunna tas i bruk med start redan i december 2003. Även om operatörerna kommer att samarbeta om utbyggnaden, står det klart att det handlar om ett mycket stort utbyggnadsprogram. Det ställer stora krav på finansiering, snabbhet, organisation och kompetens. För kommunerna handlar det bland annat om ett mycket stort antal nya byggnadslovsärenden, önskemål om markförvärv, infrastruktur och nyttjanderättservitut m.m. Birka Energis och Vattenfalls UMTS-projekt Åtskilligt av kostnader, tid, resurser och miljöpåverkan skulle emellertid kunna sparas om de befintliga elnätanläggningarna utnyttjas i utbyggnadsprogrammet. Vattenfall och Birka Energi har därför inlett ett samarbete som innebär att operatörerna erbjuds "nyckelfärdiga UMTS- sajter". Vi planerar att bygga antennmaster och bodar för den elektroniska utrustningen i anslutning till våra kraftledningsstolpar och transformatorstationer. De färdiga anläggningarna hyrs därefter ut till UMTS-operatörerna. Denna lösning innebär obetydligt ökad miljöpåverkan och innebär enklare lösningar avseende markförvärv, kraftförsörjning, tillfartsvägar m.m. Belastning på de kommunala resurserna blir därigenom avsevärt mindre. Konferens med intressenterna i Stockholms län den 4 oktober 2001 Den 4 oktober 2001 arrangerar de båda energiföretagen en konferens med alla 3G-intressenter i Stockholms län och dit även representanter från media är välkomna att följa det som blir en intressant lösning på ett aktuellt problem. Adressen är Tegeluddsvägen 1. Detaljerat program bifogas. För ytterligare information kontakta Per Kullander, informationsansvarig UMTS-projektet, Vattenfall, 08-739 6645 Michael Höglund, informationsansvarig UMTS-projektet, Birka Energi, 070- 693 47 51 Preliminärt program för konferensdagen 9.30 Välkomnande Leif Jönsson VD Vattenfall Connection AB 9.45 Post & Telestyrelsen Mats Övergaard Utredare 10.15 Boverket Stellan Svedström Jurist 10.45 Statens Gert Anger Strålskyddsinstitut Fysiker 11.15 Svenska kommunförbundet Björn Björk IT-strateg 12.15 Lunch 13.15 Birka / Vattenfall Leif Jönsson VD Vattenfall Connection AB 13.45 Hi3G Access AB Patricia Radler Smith Avtal & Tillstånd 14.15 Orange Johan Jobér Chef Radionätdesign 14.45 Europolitan AB Mats Lundgren / Lars Nilsson Projektledare / Projektledare 15.15 Paneldebatt Leif Jönsson VD Vattenfall Connection 15.30 Avslut ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20011001BIT00980/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20011001BIT00980/bit0001.pdf

Dokument & länkar