Birka Energi köper energihandelsbolag i Katrineholm

Birka Energi köper energihandelsbolag i Katrineholm Katrineholms kommun och Birka Energi AB har träffat avtal om överlåtelse av aktierna i Katrineholms Energiförsäljning AB och Julita Energi AB med totalt ca 19 000 kunder och 305 GWh i elförsäljning. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 24,5 Mkr. Katrineholms Energiförsäljning AB är ett helägt dotterbolag till Katrineholms Energi AB, där Birka Energi äger 49 procent av aktierna. I Katrineholm Energi finns förutom energihandel också elnät, fjärrvärme och stadsnät (IT- kommunikation). - Överlåtelsen av försäljningsbolaget är en naturligt utveckling av det goda samarbete vi har med Birka Energi, säger Marita Bengtsson, ordförande i kommunstyrelsen i Katrineholm och styrelseordförande i Katrineholm Energi AB. Avregleringen på elmarknaden innebär att försäljningsverksamheten måste satsa offensivt på marknadsföring, IT-system och produktutveckling, och det kräver riskkapital som inte kommunen kan eller bör stå för. Birka Energi är ett av Nordens största energiföretag med ca 840 000 kunder, en elförsäljning på 27 TWh, en värmeförsäljning på 8 TWh och en omsättning på ca 13 miljarder kronor. Stockholms stad och Fortum abp äger hälften var av Birka Energi. För ytterligare information, kontakta: Marita Bengtsson, Kommunstyrelseordförande i Katrineholm, tel 0150-57000 Gösta Lindh, vice VD Birka Energi AB, tel 08-671 79 33 Merril Boman, informationsdirektör Birka Energi AB, 08-671 79 51 eller 070 - 590 79 75 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00280/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar