Birka Energi köper Sigtuna Energi

Birka Energi köper Sigtuna Energi Sigtuna Kommun och Birka Energi har träffat avtal om överlåtelse av kommunens aktier i Sigtuna Energi AB. Sigtuna Energi AB äger i sin tur 50% av aktierna i Brista Kraft AB. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 345 Mkr. Avtalet är villkorat av Sigtuna kommunfullmäktiges godkännande och konkurrensmyndighetens prövning. Sigtuna Energi AB äger och driver elnätet med ca 16 000 abonnenter samt fjärrvärmenätet inom Sigtuna kommun. Brista Kraft producerar el och fjärrvärme till Sigtuna och Upplands Väsby. Antalet elkunder är ca 34 000 i Brista och elförsäljningen omfattar ca 800 GWh. Fjärrvärmeleveranserna uppgår till ca 480 GWh. - Det är med utomordentlig tillfredsställelse som vi nu ser att denna affär kan genomföras, säger Peter Kockum, kommunstyrelsens ordförande. Försäljningen av Sigtuna Energi AB betyder att Sigtuna kommun påtagligt förstärker sin ekonomi. Detta sker dels genom den resultatförbättring som minskade räntekostnader medför, dels genom den reducerade riskexponering som de bortfallande borgensåtagandena innebär. Framtiden för välskötta företag som Sigtuna Energi kräver stora investeringar i ny teknik och en utvecklad verksamhet på en konkurrensutsatt marknad. Sådana investeringar fordrar en kompetent och långsiktigt kapitalstark ägare. Sigtuna kommun är inte den långsiktigt starka ägare som invånarna i Sigtuna och de anställda i Sigtuna Energi AB och Brista Kraft AB har rätt att kräva. Kommunen har vid försäljningen tillförsäkrat sig en sund utveckling på taxeområdet och miljöområdet. Birka Energis VD Tomas Bruce anser att Sigtuna Energi är ett välskött företag som passar väl in i Birka Energis verksamhet. - Samtidigt är affären ett uttryck för den strukturomvandling som pågår inom regionens energiförsörjning. Genom denna kommer energikunderna även på lång sikt att kunna tillförsäkras en pålitlig energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser. Det är därför mycket glädjande att vi nu kunnat träffa denna överenskommelse med Sigtuna kommun, säger Tomas Bruce. Birka Energi är ett av Nordens största energiföretag med ca 850 000 kunder, en elomsättning på ca 26 TWh, en värmeförsäljning på 8 TWh och en omsättning på ca 13 miljarder kronor. Stockholms stad och Fortum Abp äger hälften var av Birka Energi. Ytterligare upplysningar lämnas av: Peter Kockum, kommunstyrelsens ordf., Sigtuna kommun, tel 08-591 260 01 eller 070-656 46 78 Christer Sandberg, ekonomichef, Sigtuna kommun, tel 08-591 260 50 eller 070-511 76 85 Tomas Bruce, koncernchef och VD Birka Energi AB, tel 070-771 79 60 Merril Boman, informationsdirektör Birka Energi AB, 08-6717951 eller 070-590 79 75 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00380/bit0002.pdf

Dokument & länkar