Birka Energi köper Upplands Väsby kommuns del i Brista Kraft AB samt kommunens värmenät

Birka Energi köper Upplands Väsby kommuns del i Brista Kraft AB samt kommunens värmenät Upplands Väsby kommun och Birka Energi har träffat avtal om överlåtelse av kommunens 50-procentiga aktieandel i Brista Kraft AB. Birka Energi blir därmed ensam ägare till bolaget. Dessutom övertar Birka Energi kommunens direktägda fjärrvärmenät. Netto uppgår köpeskillingen för aktierna och nätet till 116 Mkr. Avtalet är villkorat av Upplands Väsby kommunfullmäktiges godkännande och konkurrensmyndighetens prövning. Brista Kraft AB äger och driver fjärrvärmeproduktionen och -försäljningen inom Sigtuna och Upplands Väsby kommuner. Upplands Väsby kommun driver fjärrvärmenätet i egen regi. Fjärrvärmeleveranserna uppgår till ca 480 GWh. Brista Kraft har också 34 000 elkunder och elförsäljningen omfattar ca 800 GWh. I förra veckan avtalade Birka Energi om förvärv av Sigtuna Energi AB, där övriga 50 procent av aktierna i Brista Kraft ingår. - Det är tillfredställande att vi fått en uppgörelse med Birka Energi som innebär tryggade leveranser av fjärrvärme, säger Vanja Edwinson, kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby. Det som avgjort vårt ställningstagande är dels att Birka Energi är en mycket kompetent fjärrvärmeaktör, och dels att Birka Energi har träffat och överenskommit med kommunens stora fjärrvärmekunder om långsiktiga och bra leveransavtal. Vi stärker också kommunens finanser genom att amortera lån och sänka räntekostnaderna samt reducerar vår riskexponering via bortfallande borgensåtaganden. Birka Energis VD Tomas Bruce ser Brista Kraft AB som ett viktigt tillskott i arbetet med att integrera och effektivisera fjärrvärmesystemet i Stockholmsregionen. - Vi har redan idag ett av Europas effektivaste och mest miljövänliga energisystem. Med Brista Kraft AB och nätet i Upplands Väsby kan vi optimera systemet ytterligare, säger Tomas Bruce. Birka Energi är ett av Nordens största energiföretag med ca 850 000 kunder, en elomsättning på ca 26 TWh, en värmeförsäljning på 8 TWh och en omsättning på ca 13 miljarder kronor. Stockholms stad och Fortum Abp äger hälften var av Birka Energi. Ytterligare upplysningar lämnas av: Vanja Edwinson, kommunstyrelsens ordf. Upplands Väsby kommun, tel 08-590 970 29, 0708-57 70 29 Björn Eklundh, kommundirektör Upplands Väsby kommun, tel 08-590 970 31, 0708-57 70 31 Mats Welander, ekonomidirektör Upplands Väsby kommun, tel 08-590 974 73 eller 0708-57 70 73 Tomas Bruce, koncernchef och VD Birka Energi AB, tel 070-771 79 60 Merril Boman, informationsdirektör Birka Energi AB, 08-671 79 51 eller 070-590 79 75 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00120/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar