Birka Energi säljer gröna certifikat utomlands

Birka Energi säljer gröna certifikat utomlands Birka Energi har som ett av de första företagen i världen börjat handla med s k gröna certifikat från elproduktion. Två affärer har genomförts och flera är på gång. Handel med gröna certifikat syftar till att främja förnyelsebar energiproduktion. Andra syften med handeln är att minska koldioxidutsläpp och att säkra försörjningstryggheten inom Europa. Miljövärdet av elproduktion baserad på biokraft och småskalig vattenkraft säljs separat från fysiska leverans av el i form av certfikat. I våras genomförde Birka Energi sitt första köp av certifikat och nu har företaget också sålt certifikat. - Birka Energis ambition är att vara med och driva utvecklingen mot hållbara energisystem. Ett viktigt led i detta är att aktivt bidra till den europeiska utvecklingen av ett marknadsanpassat system för handel med gröna certifikat, säger Åke Pettersson, ansvarig för Birka Energis kraftproduktion. Vår produktionsstruktur med en stor andel förnyelsebar elproduktion ger oss förutsättningar att vara ledande på området. En certifikatshandel baserad på skattelättnader för köparna växer nu fram med start i Holland, England och Belgien. År 2003 beräknas också ett svenskt certifikatsystem införas. Birka Energi är bland de första med att ha genomfört affärer med gröna certifikat och deltar aktivt på den framväxande certifikatsmarknaden. För ytterligare information, kontakta Birgit Lundmark, informationsansvarig för kraftproduktion på Birka Energi, telefon 08-671 76 30 eller 070-344 52 62 Birka Energi är ett av Nordens ledande energiföretag med cirka 900 000 kunder. Vi utvecklar miljöriktiga, uthålliga energisystem och tjänster för företag och hushåll. Vi möter våra kunder via två varumärken; HemEl till privatkunder och Birka Energi till företagskunder. Hela företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Birka Kraft AB ingår i Birka Energikoncernen och är en av Nordens största kraftproducenter. Produktionen uppgår till ca 21 TWh/år, varav hälften består av vattenkraft och hälften av kärnkraft. Läs mer på www.birkaenergi.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00250/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00250/bit0001.pdf

Dokument & länkar