Bokslutskommuniké Birka Energi 1999

Bokslutskommuniké Birka Energi 1999 Första verksamhetsåret för Birka Energi framgångsrikt Bättre resultat än föregående år Stor stabil kundbas Ökade volymer och fortsatta nyinvesteringar i värme och kyla Aktiv medverkan i branschens omstrukturering via förvärv Birka Energis första verksamhetsår framgångsrikt Birka Energi kan summera 1999 som ett framgångsrikt första hela verksamhetsår. Parallellt med ett omfattande internt integrationsarbete för att etablera den nya koncernens operativa och legala struktur, samordning av rutiner och system och extern lansering av varumärkena Birka Energi och HemEl har verksamheten genererat bättre resultat än 1998. Detta bl a som en följd av realiserade synergieeffekter av samgåendet mellan Gullspång Kraft och Stockholm Energi. Birka Energis stabila resultatutveckling beror till stor del på den starka produktmix av el, nät och värme som koncernen har. Birka Energi har också lyckats bibehålla sin position som Sveriges ledande energiföretag vad gäller antalet kunder. Kundbasen är stabil och omfattar ca 850 000 kunder, vilka på en för första gången helt avreglerad marknad valt bolagets erbjudanden. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00050/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar