Egna elmätare i Akalla och Husby sparar pengar och miljö

Egna elmätare i Akalla och Husby sparar pengar och miljö Nu låter HemEl installera elmätare hos cirka 3 600 hushåll i Akalla och Husby. När den nya mätningen startar kommer varje hushåll att betala endast för sin egen elförbrukning. Detta kan minska elanvändningen med 20 %, vilket ger lägre kostnader för hyresgästerna och en bättre miljö. I dag ligger elkostnaden inbakad i hyran för Svenska Bostäders hyresgäster i Akalla och Husby. Kostnaden beräknas utifrån lägenhetens storlek, och är lika stor vare sig de boende förbrukar mycket eller lite el. Nu kommer alltså HemEl att installera elmätare i varje lägenhet. De boende kan lätt se hur mycket el de förbrukar, och betalar bara för sin egen förbrukning. När hyresgäster i andra delar av Stockholm fått egna elmätare har elförbrukningen minskat med 20%. Lägre elförbrukning är också bättre för miljön. Installationen av elmätare kommer att pågå under vintern och våren. I höst nästa år räknar man med att börja mäta varje hushålls elförbrukning. Svenska Bostäder, HemEl, Hyresgästföreningen och T Ericsons Elektriska står tillsammans för projektet. Systemet som används för mätningen kommer från Infometric. Medan installationerna pågår kommer HemEl att ha en informatör på Svenska Bostäders områdeskontor i Husby. Dit kan de boende vända sig för att t.ex. få tips på hur de kan minska sin elförbrukning. HemEl levererar energi till cirka 800 000 hushåll i hela Sverige. HemEl ingår i Birka Energi, som bildades genom sammanslagningen av Stockholm Energi och Gullspång Kraft. HemEl-kunder kan också ringa billigare genom HemEls samarbete med Glocalnet. För mer information kontakta: Maria Nyström, HemEl, tel: 08-671 79 03, mobil: 070-771 79 03 maria.nystrom@birkaenergi.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00140/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar